סרטים מיוחדים וייחודיים לשיער! הסרטים נתפרו משאריות בדים וחוט ברזל בפנים שיהיה לנו קל ונוח לעצב אותם על הראש!