טובה מאד לאנשים שמסיבות שונות שמים על עצמם מעטה חיצוני נוקשה וגס על מנת לא לחשוף את הפנימיות שלהם שהיא עדינה ורגישה ושונה ממה שהם מציגים כלפי חוץ. אדם כזה שבתהליך מודעות מעוניין לחשוף ולהביא החוצה את יופיו הפנימי יכול להעזר בג’אוד פתוחה.


400 500-20%
  • משלוח: